Aktuality od spoločnosti Telepass: Kartu "Viacard" už nebude možné v Taliansku využívať pre úhradu

Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť Telepass prijala rozhodnutie, že od 01.02.2021 nebude možné v Taliansku využívať kartu Viacard pre úhradu mýtnych poplatkov

Na základe zváženia podkladov a údajov získaných od svojich obchodných partnerov, v spojitosti s vývojom systému výberu mýta a potrebou poskytovať zákazníkom technologicky vyspelé a interoperabilné systémy,spoločnosť Telepass má záujem revidovať podmienky poskytovania svojich služieb v Taliansku pre všetkých svojich zákazníkov.

Z týchto dôvodov bolo priajté rozhodnutie zrušiť poskytovanie služieb Telepass v Taliansku prostredníctvom kariet Viacard.

Od 01.02.2021 budú všetky karty Viacard deaktivované t.j. na "čiernej listine" a už ich nebude možné používať.


Sú vaše vozidlá vybavené zariadením TELEPASS na cesty v Taliansku v roku 2021?


Pred ukončením možnosti používania karty Viacard si môžete výhodne zadovážiť mýtnu jednotku (OBU) "Telepass" , aby ste si vedeli zabezpečiť možnosti úhrad mýtnych poplatkov v Taliansku. Zariadenie "Telepass" je možné v Taliansku naďalej používať ako spôsob platby.

Naša spoločnosť VIALTIS Vám môže odporučiť zariadenie Telepass IT, ktoré má mesačný poplatok za prenájom 1,50 € + DPH.