Maďarsko zavádza požiadavky na registráciu zahraničných dopravných spoločností

Organizácia maďarských dopravcov práve oznámila, že Maďarsko zaviedlo požiadavky na elektronickú registráciu zahraničných dopravcov vykonávajúcich prepravu do / z, tranzit a kabotáž v Maďarsku. Táto požiadavka pre registráciu platí 1. januára 2021.

Požiadavka pre registráciu platí pre dopravcov zo všetkých krajín do 3. februára 2021. Od 4. februára 2021 sa táto požiadavka už nebude uplatňovať na všetky prepravy, v prípade ak sa preprava vykonáva na základe licencie Spoločenstva, s výnimkou kabotážnej prepravy. Pre kabotážnu prepravu platí naďalej.

Priložený odkaz uvádza bližšie informácie v Maďarsku. Je tam uvedené, kde sa musia spoločnosti zaregistrovať. Ďalej sa uvádza, že ak sa spoločnosť resp. preprava nezaregistruje môže byť uložená pokuta vo výške 800 000 HUF (2 238 EUR). Zdá sa však, že sa nová regulácia bude pravdepodobne uplatňovať až od 15. februára 2021, posun termínu však nie je oficiálne potvrdený.

Na registráciu použite tento web.