Predĺženie platnosti vašej platobnej karty

Týmto Vás informujeme, že z organizačných dôvodov bude predĺžená platnosť všetkých interoperabilných predplatných tunelových kariet s predtlačeným dátumom exspirácie 31.12.2012 alebo 31.12.2014, a ktorých platnosť už bola v minulosti predĺžená do 31.12.2020. Platnosť týchto kariet bude predĺžená o ďalšie 2 roky. Na základe uvedeného dané karty môžu byť naďalej používané a budú akceptované na úhradu mýta pre tunely Fréjus a Mont Blanc do 31.12.2022.

V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte.