TELEPASS SAT: Aktualizácia konfigurácie OTA

Od 23. januára 2023 bude na zariadeniach Telepass SAT s aktívnou službou Scandinavia odosielaná OTA (vzduch) aktualizácia konfigurácie.

Pre zariadenia s neaktívnou službou Škandinávia bude pri objednávke alebo aktivácii služby na zariadení, ktoré už bolo distribuované, súčasťou služby už aktualizácia.

Táto aktualizácia konfigurácie je potrebná na implementáciu pokynov škandinávskeho mýtneho úradu týkajúcich sa aktualizácií úrovne zabezpečenia zariadenia.

Nižšie nájdete všetky podrobnosti:

  • Počas aktualizácie, ak je správne pripojená k napájaniu vozidla a je zapnutá, OBU dostane notifikačnú správu s textom „Informácie o vozidle zmenené“ a blikajúcou zelenou LED na potvrdenie.
  • Údaje o vozidle sa však nezmenia, nebude to mať žiadny vplyv na mýto a nebude potrebná žiadna akcia okrem potvrdenia blikajúcej zelenej LED.
  • Upozorňujeme, že v súlade s výstražným a oznamovacím systémom zariadenia Telepass SAT, ak má OBU v čase odosielania aktualizácie OTA červenú LED, prepíše sa tým upozornenie „zmenené informácie o vozidle“, ktoré sa preto nezobrazí.

Zariadenia budú dostávať OTA aktualizáciu postupne, čo znamená, že nie všetky Telepass SAT OBU dostanú aktualizáciu v ten istý deň.

Sme vám k dispozícii pre akékoľvek objasnenie, ktoré budete potrebovať.