Vrátenie mýta za časť Aulla - La Spezia Santo Stefano Magra a späť

- pád viaduktu nad riekou Magra (aktualizovaný postup)

Pokiaľ ide o iniciatívu, ktorú propaguje koncesionár SALT po dohode s MIT a po páde viaduktu nad riekou Magra (v obci Aulla), ktorý ustanovuje preplatenie nákladov za diaľničné poplatky pre "Aulla - La v sekcii Spezia Santo Stefano Magra a späť" vás informujeme, že si môžete podať žiadosť zaslaním formulára e-mailom na adresu salt@salt.it.

Nižšie sú uvedené spôsoby úhrady koncesionárovi:

Postup vrátenia platby:

  • Prosím vyplňte priložený formulár „SALT_Richiesta_Agevolazione_Aulla-La_Spezia“ - všetci zákazníci ( vlastníci Telepass ale nevlastníci Telepass) a pošlite ho poštou koncesionárovi. Formulár musí byť vyplnený vo všetkých jeho častiach, podpísaný spoločnosťou Truck a zaslaný na túto adresu:

    Spettabile SALT p.a.
    Ufficio Pedaggio
    Via Don E. Tazzoli, 9
    55041 LIDO DI CAMAIORE (LU)

  • vyplňte formulár vo všetkých jeho častiach a pošlite naskenovanú kópiu podpísanú zákazníkom na adresu: salt@salt.it.