Zrušenie zákazov premávky vo Francúzsku v prípade konkrétnych dátumov (COVID 19)

Francúzska vláda s cieľom uľahčiť určité dopravné aktivity (v spojitosti s prepravou - balíkov, sťahovania, výstavby, transportu potravín pre ľudí a zvieratá) počas krízy vyplývajúcej z COVID-19, vydala vyhlášku o zrušení obmedzení, pokiaľ ide o zákazy obehu tovaru v určitých dátumoch.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.bison-fute.gouv.fr/levee-d-interdictions-de-circuler.html.

V prípade nákladných vozidiel nad 7,5 t došlo k zrušeniu zákazov transportu vo Francúzsku v nižšie uvedených dňoch:

  • štvrtok 7. mája,
  • piatok 8. mája,
  • streda 20. mája,
  • štvrtok 21. mája 2020

Ďakujeme Vám všetkým v preprave, že naďalej zabezpečujete v tejto neľahkej dobe transport všetkých nevyhnutných komodít.

Prajeme Vám šťastnú cestu a opatrujte sa!