Naša história

História - Kto sme1982: SCODEREC (neskôr VIALTIS) spoločnosť zameraná na manažovanie DPH pre cestných dopravcov, bola založená v Paríži.

1996: Rozbiehame naše prvé oddelenie mýtnych služieb a zakladáme VIAROUTE.

2000: SCODEREC kupuje spoločnosť SEPAC a zakladá pobočky v Portugalsku, Taliansku, Španielsku a na Slovensku.

2001: Zmena názvu na VIALTIS - zlúčením troch spoločností: SCODEREC, VIAROUTE a SEPAC.

2007: VIALTIS ponúka rezerváciu trajektov zákazníkom v celej Európe. Zakladá štyri nové pobočky - v Nemecku, Poľsku, Rumunsku a Turecku.

2008: Centrála spoločnosti sa sťahuje do Aix-en-Provence.

2010: Zavádzame službu dieslových platobných riešení na našej webovej stránke www.vialtis.com. Prebieha tvorba MyVIALTIS.

2012: VIALTIS sa stáva členom skupiny FDE Group. Oddelenie refundácie DPH sa presúva do FDE.

2016: VIALTIS sa stáva nie len poskytovateľom sluzieb ale aj poskytovateľom riešení.

2019: Správu DPH rozširujeme o 48-hodinovú službu predplácania, čo znamená, že naši zákazníci dostanú vrátenú DPH do 48 hodín.