Naša spoločnosť

NAŠA SPOLOČNOSŤ


VIALTIS - Your One Stop Solution Provider


Sme skutočne nezávislá skupina, zameraná výhradne na spoločnosti pôsobiace v medzinárodnej cestnej doprave. Od roku 1982 sme si vybudovali pevné partnerstvo s menšími aj veľkými dopravcami v celej Európe. V roku 2012 sa VIALTIS stal členom skupiny ITD Group, úspešným poskytovateľom služieb v sektore medzinárodnej cestnej dopravy.


Naša ambícia

VIALTIS je jedným z preferovaných a najrešpektovanejších partnerov poskytujúcich administratívne služby v odvetví prepravy. Naša ponuka:
  • Štandardy vysokej kvality
  • Excelentné a spoľahlivé služby
  • Vysokokompetentní zamestnanci
  • so zameraním na potreby našich klientov.


Naše ciele

Základné obchodné činnosti spoločnosti VIALTIS ponúkajú na miestne podmienky prispôsobené riešenia pre sektor logistiky a prepravy vďaka ziskovým obchodným modelom, zákazníkom poskytujú pridanú hodnotu a zlepšujú ich konkurencieschopnosť.


Naše hodnoty

Naše hodnoty tvoria základ našej činnosti. Vedú naše rozhodnutia, to čo robíme a ako sa správame. Prostredníctvom našich zamestnancov zabezpečujú pre zákazníka vysoký štandard kvality:

 

  • Zodpovednosť: Naši zamestnanci cítia zodpovednosť za nájdenie najlepšieho riešenia pre zákazníka. Zameriavame sa na kvalitu, efektivitu a výsledok. Stojíme si za našimi dohodami a spoločnými cieľmi.
  • Komunikácia: Sme otvorení, čestní a priamy v komunikácii voči zákazníkom, partnerom a kolegom.
  • Úcta: Vážime si svojich kolegov, zákazníkov a partnerov a rešpektujeme ich potreby. Vážime si každú úlohu a splníme ju v súlade s našimi dohodami.
  • Spolupráca: Náš tímový duch pri spoločnej práci prináša benefity pre zákazníkov, partnerov, kolegov a samotnú spoločnosť. Vzájomná dôvera, uznanie, hrdosť a spoločné výsledky prispievajú k efektívnej spolupráci vo VIALTISe.
  • Vývoj: Neustále chceme zlepšovať naše služby a rozvíjať náš tím. Zamestnanci majú zodpovednosť za náš úspech a to je dôvod prečo sa zameriavame na záväzok, motiváciu a inováciu.