Benelux
Benelux
Benelux

Vaše riešenie pre Benelux

RIEŠENIE TANKOVANIA V EURÓPE
 • 3 konkurencieschopní partneri vybraní pre vás
 • Veľmi dobre umiestnené čerpacie stanice Express otvorené 24/7 a s veľmi konkurencieschopnými cenami
 • Vaše palivové karty môžete použiť aj na zaplatenie doplnkových služieb
 • Originálne faktúry poslané priamo na VIALTIS na rýchlejšie vrátenie DPH
MÝTNE POPLATKY
 • Viacero riešení pre Benelux (E-mýto v Belgicku a Eurovignetty)
 • Možnosť prepojenia karty VIALTIS Tolls s registračným číslom vozidla
 • Netreba nosiť so sebou hotovosť
VRÁTENIE DPH
 • Máme vlastných odborníkov na DPH, ktorí sa postarajú o vaše záujmy
 • Možnosť financovať vaše faktúry na DPH v dvojtýždňovom cykle a zlepšenie vášho cash-flow
 • Vrátenie spotrebnej dane z Belgicka prepravným spoločnostiam a autobusovým dopravcom z krajín EÚ.
REZERVÁCIA TRAJEKTU
 • 21 trás trajektov do/z Beneluxu
 • Organizujte svoju cestu najefektívnejším spôsobom
 • Personalizované platobné podmienky
REZERVÁCIA VLAKOV
 • Trasy medzi Bettembourgom, Luxemburgom a Le Boulou, Francúzsko
 • Zníženie nákladov o 10 až 15 % v porovnaní s prepravou po ceste
 • Zníženie dopadov na životné prostredie z hľadiska CO2

Vytvárame najlepšie riešenia pre vás…